Nytt svar: USA innfører toll på stål og aluminium fra EU

Et nytt spørsmål er avgjort: Når vil USA eventuelt innføre økt toll på stål og aluminium fra EU?

 • Over halvparten av deltagerne traff dårligere enn tilfeldig gjetning.
 • Deltagerne fra Justisdepartementet, Forsvarets logistikk og Forsvarets operative hovedkvarter traff i snitt best, mens deltagerne fra Universitet i Oslo, Cyberforsvaret og Forsvarets fellestjenester gjorde det dårligst.
 • Alle deltagergruppene gjorde det i snitt langt dårligere enn tilfeldig gjetning, men befal (OR5-OR9) kom nærmest, mens offiserer (OF5-OF9) gjorde det i snitt dårligst.
 • Det var i snitt ingen forskjell mellom eksperter og ikke-eksperter generelt.

Om spørsmålet og svaret
Publisert07. mai 2018
SpørsmålNår vil USA eventuelt innføre økt toll på stål og aluminium fra EU?
Svaralternativer1: Før aug. 2018, 2: Ila. aug.-okt. 2018, 3: Ikke før nov. 2018
Riktig svar1: Fra 1. juni 2018
Antall deltagere618

Kilde: Det midlertidige fritaket ble ikke fornyet på nytt og det ble ikke inngått en avtale om et permanent fritak. Dermed er det innført toll på 25 prosent på import av stål og 10 prosent på aluminium fra EU-land fra og med 1. juni 2018.

Les mer om spørsmålet og kriteriene her.

Hva predikerte deltagerne på dette spørsmålet?

Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre!

Hvordan måles Brier og Accuracy score?
 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål (50 % på begge alternativene), får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke medianen av alle Brier scorene på et spørsmål fra din Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score (under 0), predikerte du bedre enn halvparten av alle deltagerne. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score derfor også for ulike vanskelighetsgrader på spørsmålene.
 • Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.
 • Du kan lese mer om hvordan prediksjonsevnen beregnes her.
Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor langt unna deltagerne var fra å predikere helt riktig, sammenlignes medianen av Brier scoren til alle deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme der alle svaralternativer tildeles lik sannsynlighet.

På dette spørsmålet var det 287 (46,4 %) av deltagerne som fikk en bedre Brier score enn Apen, 38 (6,1%) som fikk helt lik og 293 (47,4 %) som fikk dårligere.

NB! Tidligere målte vi dette ved å sammenligne den gj.snittlige Brier scoren til alle deltagerne med Apens. Det betød imidlertid at noen få som bommet stygt kunne trekke snittet opp mye og dermed skjule at de fleste hadde likevel gjort det bedre enn tilfeldig gjetning. Vi har derfor gått over til bruke median Brier scoren til alle deltagerne i denne sammenligningen i stedet.

Hvilke deltagere traff best?

24 personer kom på delt 1. plass ved å anslå 100 % sannsynlighet for det riktige alternativet, så ingen navngis. 7 av disse deltagerne ligger også blant topp 100 deltagere sammenlagt.

Lurer du på om de som havnet øverst alltid er like gode? I resultatlisten nederst i  innlegget kan du også se den sammenlagte plasseringen til alle deltagerne som havner på 1. plass.

Hvilke forsvars- og fagmiljøer traff best?

Hvilke grupper deltagere traff best?

Hvor langt unna de andre deltagerne traff du?

Alle deltagere som svarte på dette spørsmålet har fått en egen mail med sin individuelle score og plassering. Rangeringen din sier imidlertid ikke noe om hvor langt unna (i score) du var deltagerne over og under deg. Kanskje var du langt unna topp fem, kanskje kom du ganske nært?

For å kunne se hvor mye bedre eller dårligere du traff sammenlignet med alle andre deltagerne, kan du slå opp din plassering i dette spørsmålets resultatliste (PDF):

 • Her listes alle deltagere anonymt etter oppnådd plassering og Accuracy score. Hver rad representerer én individuell deltager – og én av dem er deg, hvis du predikerte.
 • Her kan du se hvilken Accuracy score alle de andre deltagerne som havnet over og under deg fikk – og hvor stor forskjellen var. Husk: Jo lavere Accuracy score, jo bedre. NB! Flere deltagere kan ha samme plassering og score.
 • Kolonnen til høyre visualiserer forskjellen mellom hver deltagers Accuracy score og median-scoren til alle deltagerne (midtpunktet). Jo lenger den blå stolpen strekker seg til venstre, jo bedre traff du. Jo lenger den rød stolpen strekker seg til høyre, jo dårligere traff du.
 • For å gjøre det best mulig sammenlagt, ønsker du å oppnå en blå stolpe som strekker seg så langt til venstre som mulig på så mange spørsmål som mulig.