Ny spørsmålsrunde: Mai 2018

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om et mulig møte mellom Trump og Kim, handelskrig med EU, krenkelser av norsk eller svensk farvann, bistand til politiet og krig i Bosnia.

Runden er åpen til og med fredag 11. mai. Alle som registrerer seg etter 7. mai kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen til og med fredag 11. mai. Hvis du har registrert deg før dette, men ikke har fått tilsendt spørsmålene, er sannsynligvis eposten din registrert feil. Ta i så fall kontakt med alexander.beadle@ffi.no.

1. Når vil Donald Trump og Kim Jong-un eventuelt møtes?

Et halvt år etter at Donald Trump kalte Kim Jong-un for «the rocket man» i FN planlegges det et møte mellom de to. I april sa Trump at møtet «sannsynligvis vil finne sted tidlig i juni, kanskje før», avhengig av hvordan de forberedende samtalene går. En offisiell amerikansk bekreftelse om at de to lederne har møttes ansikt til ansikt må foreligge senest 7. september 2018.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Før juli 2018: ____ %
 • Juli-aug. 2018: ____ %
 • Skjer ikke før sept. 2018: ____ %
2. Når vil USA eventuelt innføre økt toll på stål og aluminium fra EU?

I mars økte USA importtollen til 25 % på stål og 10 % på aluminium. EU-landene fikk et midlertidig unntak frem til 1. mai, men det ble forlenget til 1. juni bare timer før fristen. EU krever at unntaket blir permanent, mens Trump mener handelsbetingelsene er ugunstige for USA. Dersom tollen innføres kan det føre til handelskrig med EU, som kan svare med f.eks. å innføre toll på varer fra USA eller klage USA inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO), slik Kina og Russland har gjort.

Svaret baseres på datoen de økte tollsatsene trår i kraft, ikke datoen en evt. beslutning tas. Hendelsen regnes som skjedd så lenge USA innfører økt toll på import av både stål og aluminium fra minst ett EU-land, uavhengig av hva satsen blir.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Før aug. 2018: ____ %
 • Aug.-okt. 2018: ____ %
 • Skjer ikke før nov. 2018: ____ %
3. Hvor mange ganger vil norske eller svenske myndigheter hevde at landets territorialfarvann har blitt krenket av en annen stat de neste to årene?

I 2014 skal en ubåt ha krenket svensk farvann utenfor Stockholm. Hendelsen utløste en ukes lang jakt, men det svenske forsvaret lykkes ikke med å finne ubåten. I 2016 ble det også rapportert om en mulig ubåtobservasjon i en norsk fjord, men Forsvaret avkreftet at det var snakk om en ubåt.

Det forutsettes at myndighetene offentlig går ut og hevder at territorialfarvannet (12 nautiske mil fra kysten) har blitt krenket av en annen stat, uavhengig av om staten navngis. Hvis det hevdes at farvannet har blitt krenket flere steder samtidig, teller hver lokasjon som én hendelse. Her inkluderes både fastland og øyer som Svalbard og Gotland. Hendelsen(e) må finne sted i perioden 7. mai 2018-6. mai 2020. Bekreftelsen(e) må foreligge senest 14. mai 2020. Så lenge myndighetene hevder at territorialfarvannet er krenket, er «hva» som krenket det av underordnet betydning.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen: ____ %
 • 1-2 ganger: ____ %
 • 3-4 ganger: ____ %
 • 5 ganger eller mer: ____ %
4. Hvor mange ganger vil Forsvaret bli bedt om å bistå politiet i en «trusselsituasjon» det neste året?

I 2017 kom en ny instruks som gjør det lettere for politiet å be Forsvaret om bistand, bl.a. etter erfaringene fra 22. juli-angrepet. Med «trusselsituasjon» menes det hendelser der aktører bevisst truer/utøver fysisk skade mot mennesker/objekter i Norge. Dette inkl. altså ikke naturkatastrofer, minerydding e.l., men «skarpe» situasjoner som er så alvorlig at politiet ber Forsvaret om bistand til f.eks. vakthold, innsetting eller å «ta ut» angripere. Det forutsettes at politiet bekrefter at Forsvaret har blitt bedt om bistand senest 7. mai 2019, uavhengig av hva Forsvaret evt. bidrar med. Tiltak som Forsvaret iverksetter på eget initiativ, teller ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Ingen ganger: ____ %
 • 1-2 ganger: ____ %
 • 3 ganger eller mer: ____ %
5. Vil det eventuelt bryte ut en væpnet konflikt i Bosnia i 2018, 2019 eller 2020?

Siden krigen på 1990-tallet har Bosnia hatt et politisk system der reformer er vanskelig å vedta og etnisk tilhørighet spiller en stor rolle. I oktober 2018 skal det avholdes nytt valg, og noen analytikere mener det kan gå mot en politisk krise. Det har også blitt rapportert om russisk innblanding, bl.a. støtte til den serbiske delen av landet hvor lederen har ønsket å løsrive seg fra Bosnia.

Væpnet konflikt defineres her som en konflikt mellom væpnede statlige og/eller ikke-statlige parter som resulterer i minst 100 stridsrelaterte dødsfall i ett kalenderår. Stridsrelaterte dødsfall inkl. både sivile og militære dødsfall som følge av krigføring, inkl. terrorangrep så lenge de knyttes til partene. Konflikten må omhandle styresett eller territorium i Bosnia, men kan også involvere andre stater. Svaret baseres på første år som oppfyller kravene. Antallet døde må rapporteres i vestlige medier.


Bosnias to delstater: Den bosnisk-kroatiske delen i blått, den serbiske Republika Srpska i rosa.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • I 2018: ____ %
 • I 2019: ____ %
 • I 2020: ____ %
 • Skjer ikke før 2021: ____ %

12 thoughts on “Ny spørsmålsrunde: Mai 2018

 1. Jeg finner flere av spørsmålene/svaralternativene i mai-runden som uheldig.
  1. Når vil Donald Trump og Kim Jong-un møtes?
  2. Når vil USA eventuelt innføre økt toll på stål og aluminium fra EU?
  5. Vil det bryte ut en væpnet konflikt i Bosnia i 2018, 2019 eller 2020?

  Enn hvis disse prediksjonene ikke utløses? Da vil man få feil i sitt svar. Spørsmålene er utformet som om disse hendelsene vitterlig vil skje. Enn alle oss som på en eller flere av spørsmålene predikerer at disse ikke vil skje? Disse burde kanskje hatt en dato som sier at igangsettes en av disse etter en gitt dato, så ansess dem som ikke igangsatt. Feks tollsatser: dato kunne vært satt til feks 31 mars 2019, hvis tollsatser ikke er iverksatt innen da, så ansees dem – i turneringens kontekst – ikke å ha blitt igangsatt.

  1. Hei,

   Takk for spørsmålet! De siste alternativene i de tre spørsmålene (“Ikke før …”) vil være det riktige alternativet hvis hendelsen ikke skjer før det angitte tidspunktet (eller noen gang). I og med at det alltid kan skje “en eller annen gang i fremtiden” må det settes en sluttdato for å avgjøre spørsmålet, slik du foreslår. For å gjøre dette enda tydeligere er det nå lagt til “Skjer ikke før…” alle alternativene, også har jeg lagt til “eventuelt” i formuleringene til alle spørsmål.

 2. I punktet om USA vil innføre “ståltoll”, savner jeg alternativet OM de vil gjøre det!
  I punktet om Bosnia/kroatisk væpnet konflikt savnes alternativet “Ingen væpnet konflikt”.

  1. Hei,

   Takk for spørsmålet! De siste alternativene (“Ikke før …”) i de to spørsmålene du nevner vil være det riktige alternativet hvis hendelsen ikke skjer før det angitte tidspunktet (eller noen gang). For å gjøre dette enda tydeligere er det nå lagt til “Skjer ikke før…” alle alternativene, også har jeg lagt til “eventuelt” i formuleringene til alle spørsmål.

 3. I spørsmålet om Forsvarets bistand til Politiet gis eksemplene vakthold og “ta ut” angripere i “skarpe situasjoner”; inkluderes det i dette bistand i form av transport/innsetting (slik som i illustrasjonsfotoet) eller anses denne typen bistand som prinsipielt forskjellig?

  1. Hei,

   Takk for spørsmålet. Ja, det inkluderes. Det avgjørende forholdene er at det skjer i konteksten av en reell “trusselsituasjon” og at politiet ber Forsvaret om bistand, uavhengig av hva den bistanden er. Legger til “transport/innsetting” som eksempel i teksten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.