Månedlige arkiver: mai 2018

Prediksjoner: Mai 2018

56 % sannsynlig at Trump og Kim Jong-un vil møtes før juli, 52 % sannsynlig at USA ikke vil innføre økt toll på stål og aluminium fra EU før november og 47 % sannsynlig at norsk eller svensk territorialfarvann vil bli krenket 1-2 ganger i løpet av de neste to årene.

Deltagerne har imidlertid liten tro på en ny krig i Bosnia de neste årene ettersom de predikerer i snitt at det er 65 % sannsynlig at det ikke vil bryte ut en væpnet konflikt før 2021.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Mai 2018

Ny spørsmålsrunde: Mai 2018

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om et mulig møte mellom Trump og Kim, handelskrig med EU, krenkelser av norsk eller svensk farvann, bistand til politiet og krig i Bosnia.

Runden er åpen til og med fredag 11. mai. Alle som registrerer seg etter 7. mai kl. 0845, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen til og med fredag 11. mai. Hvis du har registrert deg før dette, men ikke har fått tilsendt spørsmålene, er sannsynligvis eposten din registrert feil. Ta i så fall kontakt med alexander.beadle@ffi.no.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Mai 2018

Nytt svar: Ingen norske statsborgere drept av terror i utlandet

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil én eller flere norske statsborgere bli drept i terrorangrep i utlandet i løpet av de neste fem månedene?

  • Deltagerne traff i snitt mer enn dobbelt så godt som tilfeldig gjetning.
  • Offiserer (OF5-OF9), forskere og grenaderer/kostabler (OR2-OR4) traff i snitt best. Befal (OR5-OR9), deltagere som er 70 år eller mer eller har VGS/gymnas som høyeste utdanning traff dårligst. Det var ingen forskjell mellom eksperter og ikke-eksperter.
  • Av forsvars- og fagmiljøene var det deltagerne fra FST, FMA og UiT som traff best, mens deltagerne fra FOH, FLO, FPVS traff dårligst.

Fortsett å lese Nytt svar: Ingen norske statsborgere drept av terror i utlandet