Prediksjoner: April 2018 (Putin-spesial)

89 % sannsynlig at Putin blir sittende ut hele neste presidentperiode (mai 2024). 65 % sannsynlig at Russland vil bruke mellom 4 % og 6 % av BNP på forsvar i 2020. 53 % sannsynlig at Russland vil gjennomføre minst ett luft- eller missilangrep i et annet land enn Ukraina eller Syria i løpet av de neste tre årene, og 32 % sannsynlig med en russisk militær intervensjon i et nytt europeisk land i løpet av de neste seks.

Dette er noen av gjennomsnittsprediksjonene i “Putin-spesial”-runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som svarte på minst ett spørsmål har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong.

Om deltagerne i denne runden
Antall deltagere i denne runden667
Gj.snittlig alder41.05 år
Andel fra forsvarssektoren50.4%
Andel med forsvars- og sikpol. arbeidserfaring31.9%
Gj.snitt antall års forsvars- og sikpol. arbeidserfaring9.92 år
Gj.snittlig interesse for forsvars- og sikpol.6 - ganske stor
Gj.snittlig tro på egen evne til å forutsi forsvars- og sikpol.4 - litt god
Hva predikerte deltagerne i snitt på hvert spørsmål?

Runden var åpen fra fredag 30. mars 2018, kl. 0900, til fredag 6. april 2018, kl. 2359. Du kan lese mer om alle spørsmålene i denne runden her.