Månedlige arkiver: april 2018

Prediksjoner: April 2018 (Putin-spesial)

89 % sannsynlig at Putin blir sittende ut hele neste presidentperiode (mai 2024). 65 % sannsynlig at Russland vil bruke mellom 4 % og 6 % av BNP på forsvar i 2020. 53 % sannsynlig at Russland vil gjennomføre minst ett luft- eller missilangrep i et annet land enn Ukraina eller Syria i løpet av de neste tre årene, og 32 % sannsynlig med en russisk militær intervensjon i et nytt europeisk land i løpet av de neste seks.

Dette er noen av gjennomsnittsprediksjonene i “Putin-spesial”-runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som svarte på minst ett spørsmål har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong.

Fortsett å lese Prediksjoner: April 2018 (Putin-spesial)

Nytt svar: Ingen FN-operasjon i Ukraina

Et nytt spørsmål er avgjort: I løpet av de neste fem månedene, vil FNs sikkerhetsråd vedta en resolusjon som etablerer en FN-operasjon i Ukraina?

  • Deltagerne traff i snitt dobbelt så godt som ved tilfeldig gjetning.
  • Grenaderer/konstabler og offiserer (OF5-OF9) traff i snitt best. Deltagerne med de høyeste utdanningsnivåene traff bedre enn de med lavest.
  • Av forsvars- og fagmiljøene traff deltagerne fra NTNU, FD og Cyberforsvaret best. Bare tre miljøer traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning.

Fortsett å lese Nytt svar: Ingen FN-operasjon i Ukraina