Prediksjoner: Mars 2018

31 % sannsynlig at Trump vil vinne presidentvalget i 2020. Over 50 % sannsynlig at oljeprisen vil ligge på omtrent samme nivå de neste fire månedene som de fire forrige. Over 30 % sannsynlig med et cyberangrep som fører til fysisk skade en stats kritiske infrastruktur det neste året.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Om deltagerne i denne runden
Antall deltagere i denne runden619
Gj.snittlig alder41.47 år
Andel fra forsvarssektoren50.9%
Andel med forsvars- og sikpol. arbeidserfaring33.1%
Gj.snitt antall års forsvars- og sikpol. arbeidserfaring10.25 år
Gj.snittlig interesse for forsvars- og sikpol.6 - ganske stor
Gj.snittlig tro på egen evne til å forutsi forsvars- og sikpol.4 - litt god
Hva predikerte deltagerne i snitt på hvert spørsmål?

Runden var åpen fra mandag 5. mars 2018, kl. 0900, til fredag 9. mars 2018, kl. 2359. Du kan lese mer om alle spørsmålene i denne runden her.

1. Vil Donald Trump delta i og vinne det amerikanske presidentvalget i 2020?

2. Hvor mange dødelige angrep vil høyreekstreme gjennomføre i Vest-Europa i løpet av de neste seks månedene?

3. Vil minst ett fly eller fartøy bli fysisk skadet i en hendelse i Østersjøregionen som involverer russiske og nordiske/NATO-lands militære styrker det neste året?

4. Vil et cyberangrep forårsake fysisk skade på en stats kritiske infrastruktur i løpet av det neste året?

5. Hva vil den gjennomsnittlige oljeprisen være de neste fire månedene?