Prediksjoner: Februar 2018

50 % sannsynlig at en russiske fregatt eller større seiler inn i Fiskevernsonen de neste to årene, 50 % sannsynlig med 1-3 dronesvermangrep fra ikke-statlige aktører de neste fire månedene og 33 % sannsynlig at minst én amerikansk militær dør i en hendelse forårsaket av tyrkiske eller tyrkisk-støttede styrker det neste halvåret.

Dette er noen av gj.snittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Her kan du se alle prediksjonene på alle spørsmål. Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Om deltagerne i denne runden
Antall deltagere i denne runden630
Gj.snittlig alder41.06 år
Andel fra forsvarssektoren52.5%
Andel med forsvars- og sikpol. arbeidserfaring32.7%
Gj.snitt antall års forsvars- og sikpol. arbeidserfaring10.43 år
Gj.snittlig interesse for forsvars- og sikpol.6 - ganske stor
Gj.snittlig tro på egen evne til å forutsi forsvars- og sikpol.4 - litt god
Hva predikerte deltagerne i snitt på hvert spørsmål?

Runden var åpen fra mandag 5. februar 2018, kl. 0900, til fredag 9. februar 2018, kl. 2359. Du kan lese mer om alle spørsmålene i denne runden her.

1. Vil ett eller flere russiske marinefartøy (fregatt eller større) seile inn i Fiskevernsonen rundt Svalbard i løpet av de neste to årene?

2. Hvor stor oppslutning vil Lega Nord få ved det italienske parlamentsvalget?

3. Hvor mange «dronesvermangrep» vil ikke-statlige aktører bli anklaget for å stå bak de neste fire månedene?

4. Vil én eller flere amerikanske militære miste livet i Syria i en hendelse forårsaket av tyrkiske eller tyrkisk-støttede styrker det neste halvåret?

5. Vil det i FNs sikkerhetsråd legges ned veto mot færre, flere eller omtrent like mange resolusjonsforslag de neste tre årene som i de tre forrige (10)?