Prediksjoner: 2018-spesial

80 % sannsynlig at Nord-Korea vil gjennomføre en atomprøvesprengning. 60 % sannsynlig at Rex Tillerson vil slutte å være amerikansk utenriksminister. 57 % sannsynlig at Russlands ambassadør til Norge vil bli “kalt inn på teppet”. Liten tro på store endringer i oljeprisen eller at noen bemannede fly vil bli skutt ned av andre bemannede fly.

Dette er noen av det deltagerne tror om hva som vil skje det kommende året. Andre spørsmål handlet om bruk av eksplosiver i terrorangrep, antall drepte sivile i Afghanistan, nedskyting av drone i Norge, andel av BNP som brukes på forsvar i NATO og synet på innvandrere i Norge. Her kan du se alle gj.snittsprediksjonene til deltagerne på alle spørsmål.

Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Om deltagerne i denne runden
Antall deltagere i denne runden658
Gj.snittlig alder41.14 år
Andel fra forsvarssektoren53%
Andel med forsvars- og sikpol. arbeidserfaring32.7%
Gj.snitt antall års forsvars- og sikpol. arbeidserfaring10.53 år
Gj.snittlig interesse for forsvars- og sikpol.6 - ganske stor
Gj.snittlig tro på egen evne til å forutsi forsvars- og sikpol.4 - litt god
Hva predikerte deltagerne i snitt på hvert spørsmål?

Runden var åpen fra lørdag 30. desember 2017, kl. 0900, til fredag 5. januar 2018, kl. 2359. Du kan lese mer om alle spørsmålene i denne runden her.

Vil Nord-Korea gjennomføre en atomprøvesprengning i løpet av 2018?

Vil Rex Tillerson slutte å være amerikansk utenriksminister i løpet av 2018?

Vil det første jihadistiske terrorangrepet i Europa i 2018 involvere bruk av eksplosiver?

Hvor mange sivile vil bli skadet eller drept i Afghanistan i 2018?

Vil Forsvaret eller allierte styrker «skyte ned» en drone i Norge i løpet av 2018?

Hvor mange land vil ifølge NATO bruke minst 2 % av BNP på forsvar i 2018?

Vil Russlands ambassadør til Norge bli «kalt inn på teppet» i løpet av 2018?

Hvor stor andel av befolkningen vil i 2018 være helt eller nokså enig i at «innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet»?

Vil oljeprisen stige over $80, falle under $40, begge deler eller ingen av delene i løpet av 2018?

Hvor mange bemannede fly vil bli skutt ned av andre bemannede fly i 2018?