Prediksjoner: Desember 2017

30 % sannsynlig at russiske militære fly vil krenke norsk luftrom ila. 2019, mens 40 % sannsynlig at minst ett NATO-land vil ta i bruk Artikkel 4 ila. det neste året. 52 % sannsynlig at 2018 vil været året for Trumps statsbesøk til Storbritannia.

Dette er tre av gjennomsnittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Andre spørsmål handlet om Bitcoin-kursen og norske statsborgere som blir drept av terror i utlandet.

Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Om deltagerne i denne runden
Antall deltagere i denne runden612
Gj.snittlig alder39.95 år
Andel fra forsvarssektoren55.1%
Andel med forsvars- og sikpol. arbeidserfaring32.7%
Gj.snitt antall års forsvars- og sikpol. arbeidserfaring10.15 år
Gj.snittlig interesse for forsvars- og sikpol.6 - ganske stor
Gj.snittlig tro på egen evne til å forutsi forsvars- og sikpol.4 - litt god
Hva predikerte deltagerne i snitt på hvert spørsmål?

Runden var åpen fra mandag 4. desember 2017, kl. 0900, til fredag 8. desember 2017, kl. 2359. Du kan lese mer om alle spørsmålene i denne runden her.

1. Vil ett eller flere russiske militære fly krenke norsk luftrom innen 2019?

 

2. Vil én eller flere norske statsborgere bli drept i terrorangrep i utlandet i løpet av de neste fem månedene?

 

3. Hva vil Bitcoin-kursen mot amerikanske dollar (USD) være den 1. februar 2018?

 

4. Vil ett eller flere NATO-land ta i bruk Artikkel 4 i løpet av det neste året?

 

5. Når vil Donald Trump komme på statsbesøk til Storbritannia?