Ny spørsmålsrunde: Desember 2017

En ny spørsmålsrunde er ute. I denne runden spørres det om russisk krenking av norsk luftrom, terrorfaren for nordmenn i utlandet, Bitcoin-kursen, NATO og forholdet mellom USA og Storbritannia. Her kan du lese alle spørsmålene, og deltagere kan stille eventuelle oppklarende spørsmål i kommentarfeltet.

Alle som registrerer seg etter 4. desember kl. 09, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen til og med fredag 8. desember. Hvis du har registrert deg før dette, men ikke har fått tilsendt spørsmålene, er sannsynligvis eposten din registrert feil. Ta i så fall kontakt med alexander.beadle@ffi.no.

1. Vil ett eller flere russiske militære fly krenke norsk luftrom innen 2019?

Ifølge tidligere forsvarsminister Søreide har det ikke vært registrert russisk krenking av norsk luftrom etter Sovjetunionens fall. Russiske militære fly har imidlertid krenket svensk luftrom flere ganger de siste årene. Når russiske militære fly kommer for nært norsk luftrom, rykker norske F-16-fly ut for å identifisere og om nødvendig avskjære dem før de kommer inn i norsk luftrom. Alle fly Forsvaret har avskåret de siste 30 årene, har ifølge Dagbladet vært russiske, og avskjæringene har skjedd i internasjonalt luftrom.

Det forutsettes at Forsvaret eller norske myndigheter bekrefter at minst ett russisk militærfly har krenket norsk luftrom i perioden f.o.m. 4. desember 2017 t.o.m. 31. desember 2019. Bekreftelsen må komme senest 31. januar 2020.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror det er at hendelsen skjer.

 • Ja: ____ %
2. Vil én eller flere norske statsborgere bli drept i terrorangrep i utlandet i løpet av de neste fem månedene?

Flere norske statsborgere har blitt drept i terrorangrep utenlands de siste årene, bl.a. fire i In Amenas i 2013 og én i et selvmordsangrep i Beirut i 2015.

Her inkluderes alle typer angrep, fra alle typer aktører, i alle områder utenfor norsk territorium, i perioden f.o.m. 4. desember 2017 t.o.m. 4. mai 2018. Det forutsettes at dødsfallet/ene bekreftes av norske myndigheter innen én uke (senest 11. mai 2018) og at de omtaler hendelsen som et terrorangrep. Nordmenn som selv står bak terrorangrep i utlandet inkluderes ikke.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror det er at hendelsen skjer.

 • Ja: ____ %
3. Hva vil Bitcoin-kursen mot amerikanske dollar (USD) være den 1. februar 2018?

Bitcoin er en digital valuta som benytter kryptografi for å sikre transaksjoner og kontroll over generering av nye valutaenheter. NATO peker bl.a. på faren for at bruk av denne typen valutaer kan gjøre finansiering av terrorisme og organisert kriminalitet mindre synlig og det kan bli enklere for stater å unngå sanksjoner. Amerikansk etterretning rapporterte tidligere i år at regimet i Nord-Korea ser ut til å forsøke å finansiere seg selv ved hjelp av Bitcoin «mining».

Bitcoin-kursen har hatt en voldsom prisutvikling. Noen økonomer hevder at det er en boble som snart vil sprekke, andre at det er svindel, mens andre igjen hevder det motsatte. Svaret avgjøres basert på sluttkursen den 1. februar 2018 på CNBCs nettsider ved bruk av den årlige grafen (1Y).

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Mindre enn $4,000: ____ %
 • $4,000-$7,999: ____ %
 • $8,000-$11,999: ____ %
 • $12,000-$15,999: ____ %
 • $16,000 eller mer: ____ %
4. Vil ett eller flere NATO-land ta i bruk Artikkel 4 i løpet av det neste året?

Ifølge Artikkel 4 i Atlanterhavspakten kan alle NATO-land be om rådgiving («konsultasjoner») dersom det ifølge medlemmet selv har fått sin territorielle integritet, politiske uavhengighet eller sikkerhet truet. Artikkel 4 har blitt benyttet av Tyrkia flere ganger siden 2003 ifm. konflikter i området og av Polen etter Ukraina-krisen i 2014. I praksis er bruk av Artikkel 4 en måte å sende et sterkt politisk budskap om at landet er bekymret for noe. Det kan, men må ikke, lede til tiltak.

Det forutsettes at NATO offisielt bekrefter at minst ett medlemsland har tatt i bruk Artikkel 4 i perioden f.o.m. 4. desember 2017 t.o.m. 3. desember 2018, uavhengig av om selve konsultasjonene gjennomføres på en senere dato.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror det er at hendelsen skjer.

 • Ja: ____ %
5. Når vil Donald Trump komme på statsbesøk til Storbritannia?

USA og Storbritannia er nære allierte, men forholdet mellom landene har variert. Like etter at Trump ble amerikansk president, inviterte den britiske statsministeren, Theresa May, på vegne av dronning Elizabeth, ham på statsbesøk til Storbritannia. Det er ikke fastsatt en dato ennå. Etter den siste ukens Twitter-krangling har det blitt spekulert i om et evt. besøk vil bli utsatt.

Her spørres det bare om statsbesøk. Et statsbesøk er et seremonielt besøk av diplomatisk betydning, der et statsoverhode besøker statsoverhodet i en annen stat. I dag ville det vært mellom president Trump og dronning Elizabeth II. De siste årene har det i Storbritannia vært to statsbesøk per år. Andre typer Trump-besøk, som «offisielle besøk» eller «arbeidsbesøk», inkluderes ikke. Det forutsettes at det britiske kongehuset omtaler besøket som et statsbesøk, uavhengig av hvem statsoverhodet i Storbritannia er når besøket finner sted og hvor lenge Trump blir sittende som president. Hvis det offisielt fastsettes en dato mens runden fortsatt er åpen, utgår spørsmålet fra turneringen.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • I løpet av 2017: ____ %
 • I løpet av 2018: ____ %
 • I løpet av 2019: ____ %
 • Ikke før 2020: ____ %