Nytt svar: Nord-Koreas missiltesting

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Nord-Korea gjennomføre en ny test av et interkontinentalt ballistisk missil i løpet av de neste tre månedene?

Oppsummert viser resultatene fra dette spørsmålet at:

 • Deltagerne predikerte i snitt at hendelsen var 76,1 % sannsynlig og traff dermed bedre enn om de bare hadde gjettet (50/50 %).
 • Hele 62 av 371 deltagere kom på delt 1. plass ved å oppgi 100 % sannsynlighet for at svaret ville bli ja.
 • Av alle deltagergruppene var det ekspertene som traff klart best. Deretter følger personer i aldersgruppen 50-59 år og befal (OR5-OR9).
 • Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Forsvarets fellestjenester (FFT) og Hæren hadde i snitt de beste deltagerne fra forsvars- og fagmiljøene.

Om spørsmålet og svaret
Publisert04. september 2017
Sluttdato03. desember 2017
Avgjort28. november 2017
SpørsmålVil Nord-Korea gjennomføre en ny test av et interkontinentalt ballistisk missil i løpet av de neste tre månedene?
Svaralternativer0: Nei, 1: Ja
Riktig svar1: Ja
Antall deltagere371

Kilder: Pentagon. Omtalt som interkontinentalt i FN. Bekreftet av Sør-Korea.

Du kan lese hele spørsmålet her.

Hva predikerte deltagerne på dette spørsmålet?

Figuren under viser den gjennomsnittlige prediksjonen til alle deltagerne på hvert svaralternativ.

Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre!

Hvordan måles Brier og Accuracy score?
 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål (50 % på begge alternativene), får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke medianen av alle Brier scorene på et spørsmål fra din Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score (under 0), predikerte du bedre enn halvparten av alle deltagerne. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score derfor også for ulike vanskelighetsgrader på spørsmålene.
 • Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.
 • Du kan lese mer om hvordan prediksjonsevnen beregnes her.
Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor langt unna deltagerne var fra å predikere helt riktig, sammenlignes den gjennomsnittlige Brier scoren til alle deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme der alle svaralternativer tildeles lik sannsynlighet.

På dette spørsmålet traff deltagerne i snitt langt bedre enn ved tilfeldig gjetning.

Hvilke deltagere traff best?

På dette spørsmålet kom hele 62 deltagere på delt 1. plass (ved å oppgi 100 % sannsynlighet for at det ville skje). Disse navngis ikke pga. det høye antallet.

Hvilke forsvars- og fagmiljøer traff best?

Hvilke grupper deltagere traff best?

Hvor langt unna de andre deltagerne traff du?

Alle deltagere som svarte på dette spørsmålet har fått en egen mail med sin individuelle score og plassering. Rangeringen din sier imidlertid ikke noe om hvor langt unna (i score) du var deltagerne over og under deg. Kanskje var du langt unna topp fem, kanskje kom du ganske nært?

For å kunne se hvor mye bedre eller dårligere du traff sammenlignet med alle andre deltagerne, kan du slå opp din plassering i dette spørsmålets resultatliste (PDF):

 • Her listes alle deltagere anonymt etter oppnådd plassering og Accuracy score. Hver rad representerer én individuell deltager – og én av dem er deg, hvis du predikerte.
 • Her kan du se hvilken Accuracy score alle de andre deltagerne som havnet over og under deg fikk – og hvor stor forskjellen var. Husk: Jo lavere Accuracy score, jo bedre. NB! Flere deltagere kan ha samme plassering og score.
 • Kolonnen til høyre visualiserer forskjellen mellom hver deltagers Accuracy score og median-scoren til alle deltagerne (midtpunktet). Jo lenger den blå stolpen strekker seg til venstre, jo bedre traff du. Jo lenger den rød stolpen strekker seg til høyre, jo dårligere traff du.
 • For å gjøre det best mulig sammenlagt, ønsker du å oppnå en blå stolpe som strekker seg så langt til venstre som mulig på så mange spørsmål som mulig.