Månedlige arkiver: desember 2017

Ny spørsmålsrunde: 2018-spesial

En ny spørsmålsrunde er ute. Her spørres det om alt fra atomprøvesprengning og Afghanistan-konflikten til innvandring og nedskyting av droner og fly.

Alle som registrerer seg etter 30. desember kl. 1500, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen til og med fredag 5. januar 2018. Hvis du har registrert deg før dette, men ikke har fått tilsendt spørsmålene, er sannsynligvis eposten din registrert feil. Ta i så fall kontakt med alexander.beadle@ffi.no.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: 2018-spesial

Vinnerkategorier

Hvert år vil vi kåre vinnere innenfor ulike individuelle klasser og én gruppepris. Dette inkluderer blant annet Beste deltager, Beste offiser, Beste forsvarsforsker, Beste ekspert, Beste selvsikre amatør og Beste forsvars- og fagmiljø.

Her er en oversikt over alle vinnerkategorier for året 2018 og hvilke kriterier som gjelder for hver av dem. Alle deltagere har mulighet til å vinne minst én av klassene.

Vil du bli én av dem? Alle vinnere får et krus med tilhørende tittel til beundring fra kollegaer og venner.

Fortsett å lese Vinnerkategorier

Prediksjoner: Desember 2017

30 % sannsynlig at russiske militære fly vil krenke norsk luftrom ila. 2019, mens 40 % sannsynlig at minst ett NATO-land vil ta i bruk Artikkel 4 ila. det neste året. 52 % sannsynlig at 2018 vil været året for Trumps statsbesøk til Storbritannia.

Dette er tre av gjennomsnittsprediksjonene til deltagerne i denne runden. Andre spørsmål handlet om Bitcoin-kursen og norske statsborgere som blir drept av terror i utlandet.

Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle prediksjonskupong, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Fortsett å lese Prediksjoner: Desember 2017

Ny spørsmålsrunde: Desember 2017

En ny spørsmålsrunde er ute. I denne runden spørres det om russisk krenking av norsk luftrom, terrorfaren for nordmenn i utlandet, Bitcoin-kursen, NATO og forholdet mellom USA og Storbritannia. Her kan du lese alle spørsmålene, og deltagere kan stille eventuelle oppklarende spørsmål i kommentarfeltet.

Alle som registrerer seg etter 4. desember kl. 09, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen til og med fredag 8. desember. Hvis du har registrert deg før dette, men ikke har fått tilsendt spørsmålene, er sannsynligvis eposten din registrert feil. Ta i så fall kontakt med alexander.beadle@ffi.no.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Desember 2017

Nytt svar: Nord-Koreas missiltesting

Et nytt spørsmål er avgjort: Vil Nord-Korea gjennomføre en ny test av et interkontinentalt ballistisk missil i løpet av de neste tre månedene?

Oppsummert viser resultatene fra dette spørsmålet at:

  • Deltagerne predikerte i snitt at hendelsen var 76,1 % sannsynlig og traff dermed bedre enn om de bare hadde gjettet (50/50 %).
  • Hele 62 av 371 deltagere kom på delt 1. plass ved å oppgi 100 % sannsynlighet for at svaret ville bli ja.
  • Av alle deltagergruppene var det ekspertene som traff klart best. Deretter følger personer i aldersgruppen 50-59 år og befal (OR5-OR9).
  • Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Forsvarets fellestjenester (FFT) og Hæren hadde i snitt de beste deltagerne fra forsvars- og fagmiljøene.

Fortsett å lese Nytt svar: Nord-Koreas missiltesting