Prediksjoner: November 2017

45 % sannsynlig med en dødelig hendelse som involverer nordkoreanske og sørkoreanske/amerikanske styrker det neste året. 25 % sannsynlig med et vedtak om å etablere en FN-operasjon i Ukraina i løpet av de neste fem månedene. Dette er to av prediksjonene til de 598 deltagerne i november-runden av turneringen.

Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle “prediksjonskupong”, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Om deltagerne i denne runden
Antall deltagere i denne runden598
Gj.snittlig alder39.69 år
Andel fra forsvarssektoren55.9%
Andel med forsvars- og sikpol. arbeidserfaring32.3%
Gj.snitt antall års forsvars- og sikpol. arbeidserfaring10.6 år
Gj.snittlig interesse for forsvars- og sikpol.6 - ganske stor
Gj.snittlig tro på egen evne til å forutsi forsvars- og sikpol.4 - litt god
Hva predikerte deltagerne i snitt på hvert spørsmål?

Runden var åpen fra mandag 6. november 2017, kl. 0900, til fredag 10. november 2017, kl. 2359. Du kan lese mer om alle spørsmålene i denne runden her.

1. Hvor stor andel av den amerikanske befolkningen vil mene at Trump gjør en god jobb den 20. januar 2018 (Gallup)?

2. I løpet av de neste fem månedene, vil FNs sikkerhetsråd vedta en resolusjon som etablerer en FN-operasjon i Ukraina?

3. Vil færre, flere eller omtrent like mange mennesker bli drept i konflikten mellom Tyrkia og PKK de tre neste månedene sammenlignet med de tre forrige?

4. Når vil dagskursen for amerikanske dollar (USD) mot norske kroner neste gang være lavere enn 7 kr?

5. Vil det skje en dødelig hendelse som involverer nordkoreanske og sørkoreanske/amerikanske militære styrker i løpet av det neste året?