Ny spørsmålsrunde: November 2017

En ny spørsmålsrunde er ute. I denne runden spørres det om Trumps oppslutning, konfliktene i Ukraina og Tyrkia, dollarkursen og mulig konfrontasjon med Nord-Korea. Her kan du lese alle spørsmålene, og deltagere kan stille eventuelle oppklarende spørsmål i kommentarfeltet.

Alle som registrerer seg etter 6. november, kl. 09, vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen til og med fredag 10. november. Hvis du har registrert deg før dette, men ikke har fått tilsendt spørsmålene, er sannsynligvis eposten din registrert feil. Ta i så fall kontakt med alexander.beadle@ffi.no.

1. Hvor stor andel av den amerikanske befolkningen vil mene at Trump gjør en god jobb den 20. januar 2018 (Gallup)?

20. januar 2018 er det ett år siden Donald Trump tiltrådte som amerikansk president. Trump har så langt hatt en krevende periode, spesielt pga. etterforskningen av koblingene til Russland under valgkampen.

Gallup gjennomfører daglige meningsmålinger av støtten Trump har i den amerikanske befolkningen. Andelen som ifølge Gallup mener at Trump har gjort en god jobb (“approve”), har frem til nå variert mellom 33 % og 46 %. Svaret avgjøres basert på hvor stor denne andelen er den 20. januar 2018.

Presisering (6. nov, kl. 1630): Hvis Trump ikke lenger er president, utgår spørsmålet.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Mindre enn 30 %: ____ %
 • 30 % – 34,99 %: ____ %
 • 35 % – 39,99 %: ____ %
 • 40 % eller mer: ____ %
2. I løpet av de neste fem månedene, vil FNs sikkerhetsråd vedta en resolusjon som etablerer en FN-operasjon i Ukraina?

Ukraina-konflikten er en av Europas største sikkerhetspolitiske utfordringer. Siden tidlig 2014 har mer enn 10,000 mennesker blitt drept og flere hundretusener fordrevet.

I september 2017 åpnet Putin for at FN-styrker kunne deployeres til frontlinjen mellom ukrainske styrker og separatistene i Øst-Ukraina. Ukraina ønsker en FN-operasjon, men har understreket at den også må operere på grensen mellom Russland og Ukraina. Partene har også ulike syn på hvilke oppgaver en evt. FN-operasjon skal ha. Analytikere vurderer forslaget som en sjelden mulighet til å komme nærmere en løsning, men at idéen krever bearbeiding.

Det forutsettes at FNs sikkerhetsråd vedtar en resolusjon der de autoriserer etableringen av en FN-operasjon i Ukraina. Det forutsettes at operasjonen består av FN-uniformert personell og ledes av FN, uavhengig av oppgavene, størrelsen og operasjonsområdet på misjonen. Dette inkluderer ikke operasjoner ledet av andre regionale organisasjoner (som EU), selv om de har et mandat fra FNs sikkerhetsråd. Perioden vedtaket må gjøres innenfor er f.o.m. 6. november 2017 t.o.m. 6. april 2018.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror det er at hendelsen skjer.

 • Ja: ____ %
3. Vil færre, flere eller omtrent like mange mennesker bli drept i konflikten mellom Tyrkia og PKK de tre neste månedene sammenlignet med de tre forrige?

Etter at våpenhvilen mellom Tyrkia og Kurdistans arbeiderparti (PKK) brøt sammen i juli 2015, har mer enn 3,200 mennesker blitt drept. Tyrkia anser PKK som en terrorgruppe og det har i flere perioder vært harde kamper mellom tyrkiske styrker og PKK. Den siste fasen er en av de dødeligste på mange år. Fra juli 2015 har Tyrkia gjennomført operasjoner mot PKK i Tyrkia, Nord-Irak og Syria, mens PKK har angrepet sivile og militære mål i ulike deler av landet.

International Crisis Group (ICG) samler tall på hvor mange som har blitt drept hver måned. ICG peker på tre avgjørende forhold for den videre konflikten: om Tyrkia forsøker å utslette PKK, myndighetenes forhold til kurdiske politiske bevegelser i landet og hva som skjer i Syria når kampen mot IS går mot slutten.

Svaret baseres på ICGs tall over antall drepte. NB! Månedene som sammenlignes her er de tre månedene før og etter november 2017, fordi spørsmålet er åpent denne måneden. Ifølge ICG har totalt 161 mennesker blitt drept ila. de tre foregående månedene (august, september og oktober 2017). Antallet for de tre neste månedene blir beregnet ved å summere antallet drepte i desember 2017, januar og februar 2018.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Færre (mindre enn 130 mennesker): ____ %
 • Omtrent like mange (130-190 mennesker): ____ %
 • Flere (mer enn 190 mennesker): ____ %
4. Når vil dagskursen for amerikanske dollar (USD) mot norske kroner neste gang være lavere enn 7 kr?

Dollarkursen mot den norske kronen har stor betydning for de samlede kostnadene av Forsvarets nye F-35-fly, fordi en stor andel skal utbetales i amerikanske dollar gjennom flere delbetalinger over en periode på mer enn ti år. Dollarkursen påvirkes imidlertid av svært mange faktorer, som alt fra tiltroen til Trumps politiske gjennomslag til inflasjonstall i USA og hvordan økonomien går i andre deler av verden. Den fremtidige valutakursen har derfor blitt omtalt av Kampflyprogrammet som en betydelig usikkerhetsfaktor.

Svaret baseres på dagskursen rapportert av Norges Bank. Kursen gjelder NOK pr. 1 USD. De tre siste årene har kursen variert mellom 6,42 kr (9. oktober 2014) og 8,96 kr (6. januar 2016). Forrige gang dagskursen var lavere enn 7 kr var 1. desember 2014 (6,96 kr).

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • I løpet av 2017: ____ %
 • I løpet av 2018: ____ %
 • I løpet av 2019: ____ %
 • I løpet av 2020: ____ %
 • Ikke før 2021: ____ %
5. Vil det skje en dødelig hendelse som involverer nordkoreanske og sørkoreanske/amerikanske militære styrker i løpet av det neste året?

Forholdet mellom Nord-Korea og nabolandene har forverret seg de siste årene, som følge av videreføringen av landets atomvåpenprogram og stadig flere missiltester. Spenningen med USA har økt ytterligere etter at Donald Trump kom til makten. USA er alliert med Sør-Korea og frykter bl.a. at Nord-Korea vil utvikle langtrekkende missiler som kan frakte atomvåpen til det amerikanske fastlandet.

Nord-Korea har gjentatte ganger truet med å angripe både Sør-Korea og USA, mens Sør-Korea og USA har svart med trusler og militære forberedelser. Det har vært flere voldelige konfrontasjoner mellom Nord- og Sør-Korea de siste årene, både dødelige og ikke.

Spørsmålet inkluderer både intenderte hendelser (f.eks. angrep) og ikke-intenderte hendelser (f.eks. ulykker). Det forutsettes imidlertid at militære styrker fra begge parter (Nord-Korea og Sør-Korea og/eller USA) er direkte involvert i hendelsen, at minst én person dør og at det berørte landets myndigheter bekrefter dødsfallet. Hendelsen må skje i perioden f.o.m. 6. november 2017 t.o.m. 5. november 2018.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig (i antall %) du tror det er at hendelsen skjer.

 • Ja: ____ %