Nytt svar: Oppslutningen til AfD

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor oppslutning vil Alternativ for Tyskland (AfD) få ved det tyske forbundsdagsvalget? Oppsummert viser resultatene fra dette spørsmålet at:

 • Deltagerne traff i snitt mye dårligere enn om de bare hadde gjettet.
 • Ingen forsvars- og fagmiljøer eller deltagergrupper var bedre enn den pilkastende Apen, men deltagere fra Forsvarsdepartementet, Forsvarets skoler og Forsvaret operative hovedkvarter kom nærmest.
 • Det var stor variasjon mellom deltagernes individuelle prediksjoner og mange enkeltpersoner slo både Apen og andre deltagere med god margin.

Om spørsmålet og svaret
Publisert04. september 2017
SpørsmålHvor stor oppslutning vil Alternativ for Tyskland (AfD) få ved det tyske forbundsdagsvalget?
Svaralternativer1: Mindre enn 7 %, 2: 7 % - 9,99 %, 3: 10 % - 12,99 %, 4: 13 % eller mer
Riktig svar3: 12,6 %
Antall deltagere357

Kilder på svaret: Federal Returning Officer.

Hva predikerte deltagerne på dette spørsmålet?

Figuren under viser den gjennomsnittlige prediksjonen til alle deltagerne på hvert svaralternativ. Dette spørsmålet er et ordinalt spørsmål, der noen svar er riktigere enn andre. Det betyr at du får en bedre score hvis du har oppgitt høyere sannsynlighet til alternativene i nærheten av det riktige svaret.

Her predikerte deltagerne at det var langt mer sannsynlig med de lavere enn de høyere alternativene. Det riktige svaret ble 12,6 % (svaralternativ 3), som i tillegg lå ganske nært alternativ 4,  som deltagerne anså som minst sannsynlig av alle.

Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre!

Hvordan måles Brier og Accuracy score?
 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere helt riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål ved å anslå 50 % sannsynlighet for begge alternativene, får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke den gjennomsnittlige (median) Brier scoren til alle deltagerne fra din egen Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score, predikerte du bedre enn snittet. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score også for ulike vanskelighetsgrader på ulike spørsmål.
 • Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.
 • Du kan lese mer om hvordan prediksjonsevnen beregnes her.
Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor treffsikre deltagerne var, på en skala fra 0 til 2, sammenlignes den gjennomsnittlige Brier scoren til deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme som bare gjetter på alle spørsmål ved å oppgi lik sannsynlighet til alle svaralternativer.

På dette spørsmålet predikerte apen 25 % sannsynlighet for hvert av de fire alternativene. Som figuren viser, var Apen (tilfeldig gjetning) nesten dobbelt så treffsikker som deltagerne.

Hvilke deltagere traff best?
[table “26” not found /]
Hvilke forsvars- og fagmiljøer traff best?

Ingen miljøer klarte å gjøre det bedre (i snitt) enn Apen på dette spørsmålet. Deltagere fra Forsvarsdepartementet, Forsvarets skoler og Forsvaret operative hovedkvarter kom nærmest.

Hvilke grupper deltagere traff best?

Ingen deltagergrupper klarte heller å gjøre det bedre (i snitt) enn apen. De gruppene som traff best (relativt sett) var befal, personer i aldersgruppen 20-29 år og offiserer. Menn traff betydelig bedre enn kvinner, mens ikke-eksperter var litt bedre enn eksperter.

Hvor langt unna de andre deltagerne traff du?

Alle deltagere som svarte på dette spørsmålet har fått en egen mail med sin individuelle score og plassering. Rangeringen din sier imidlertid ikke noe om hvor langt unna (i score) du var deltagerne over og under deg. Kanskje var du langt unna topp fem, kanskje kom du ganske nært?

For å kunne se hvor mye bedre eller dårligere du traff sammenlignet med alle andre deltagerne, kan du slå opp din plassering i dette spørsmålets resultatliste (PDF):

 • Her listes alle deltagere anonymt etter oppnådd plassering og Accuracy score. Hver rad representerer én individuell deltager – og én av dem er deg, hvis du predikerte.
 • Her kan du se hvilken Accuracy score alle de andre deltagerne som havnet over og under deg fikk – og hvor stor forskjellen mellom alle deltagerne var. Husk: Jo lavere Accuracy score, jo bedre. NB! Flere deltagere kan ha samme plassering og score.
 • Kolonnen til høyre visualiserer forskjellen mellom hver deltagers Accuracy score og den gjennomsnittlige Accuracy scoren til alle deltagerne (midtpunktet). Jo lenger den blå stolpen strekker seg til venstre, jo bedre traff du sammenlignet med snittet. Jo lenger den rød stolpen strekker seg til høyre, jo dårligere traff du.
 • For å gjøre det best mulig sammenlagt, ønsker du å oppnå en blå stolpe som strekker seg så langt til venstre som mulig på så mange spørsmål som mulig.