Prediksjoner: Oktober 2017

Den andre runden i turneringen er nå avsluttet. Her kan du se hvor mange som deltok, hvem deltagerne var og hva de i snitt predikerte på hvert spørsmål.

Alle som deltok har fått tilsendt sin individuelle “prediksjonskupong”, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet til alle deltagerne.

Om deltagerne i denne runden
Antall deltagere i denne runden610
Gj.snittlig alder39.83 år
Andel fra forsvarssektoren57.4%
Andel med forsvars- og sikpol. arbeidserfaring33.3%
Gj.snitt antall års forsvars- og sikpol. arbeidserfaring9.79 år
Gj.snittlig interesse for forsvars- og sikpol.6 - ganske stor
Gj.snittlig tro på egen evne til å forutsi forsvars- og sikpol.4 - litt god
Hva predikerte deltagerne i snitt på hvert spørsmål?

Runden var åpen fra mandag 2. oktober 2017, kl. 0900, til fredag 6. oktober 2017, kl. 2359. Du kan lese mer om alle spørsmålene i denne runden her.

1. Vil en stat eller allianse av stater bruke ett eller flere kjernevåpen i forbindelse med en væpnet konflikt i løpet av de neste ti årene?

2. Gitt at Putin stiller i presidentvalget 2018, hvor mange prosent av stemmene vil han få?

3. Hvor mange av de følgende hovedstedene (London, Paris, Madrid, Berlin, Roma og Oslo) vil oppleve et dødelig terrorangrep i løpet av det neste året?

4. Hvor stor andel av BNP vil Norge bruke på forsvarsutgifter i 2020 (SIPRI)?

5. Vil noen andre enn Abu Bakr al-Baghdadi bli erklært som kalif i Den islamske stat (IS) før 1. februar 2018?