Månedlige arkiver: oktober 2017

Nytt svar: Forsvarsminister etter valget

Et nytt spørsmål er avgjort: Fra hvilket parti vil forsvarsministeren komme fra etter Stortingsvalget 2017?

Oppsummert viser resultatene fra dette spørsmålet at:

 • Alle deltagergruppene gjorde det i snitt bedre enn apen (tilfeldig gjetning).
 • Alle forsvars- og fagmiljøer utenom Heimevernet traff også bedre enn apen, mens Forsvarets logistikk (FLO), Sjøforsvaret og Forsvarets skoler (FHS, inkl. krigsskolene) var best i sektoren.
 • Kvinner traff dobbelt så godt som menn, mens personer mellom 50 og 59 år var de aller mest treffsikre deltagerne.

Fortsett å lese Nytt svar: Forsvarsminister etter valget

Nytt svar: Oppslutningen til AfD

Et nytt spørsmål er avgjort: Hvor stor oppslutning vil Alternativ for Tyskland (AfD) få ved det tyske forbundsdagsvalget? Oppsummert viser resultatene fra dette spørsmålet at:

 • Deltagerne traff i snitt mye dårligere enn om de bare hadde gjettet.
 • Ingen forsvars- og fagmiljøer eller deltagergrupper var bedre enn den pilkastende Apen, men deltagere fra Forsvarsdepartementet, Forsvarets skoler og Forsvaret operative hovedkvarter kom nærmest.
 • Det var stor variasjon mellom deltagernes individuelle prediksjoner og mange enkeltpersoner slo både Apen og andre deltagere med god margin.

Fortsett å lese Nytt svar: Oppslutningen til AfD

Hvem er deltagerne? – Oktober 2017

Turneringen har nå fått over 700 registrerte deltagere. Du er kanskje én av dem, men hvem er alle de andre?

I dette innlegget finner du en oversikt over bl.a.:

 • Fordelingen per kjønn, alder og utdanningsnivå.
 • Andelen deltagere fra forsvarssektoren.
 • Hvilke forsvars- og fagmiljøer de kommer fra.
 • Hvor mange som arbeider med forsvars- og sikkerhetspolitikk og hvilke tema de kan de mest om.
 • Hvor mange av deltagerne som er forskere, offiserer eller eksperter.

Fortsett å lese Hvem er deltagerne? – Oktober 2017

Ny spørsmålsrunde: Oktober 2017

Den andre runden i turneringen er publisert. I denne runden spørres det om atomvåpen, det russiske presidentvalget, terror, forsvarsutgifter og Den islamske stat. Her kan du lese alle spørsmålene, og deltagere kan stille eventuelle oppklarende spørsmål i kommentarfeltet.

Alle som registrerer seg etter 2. oktober vil få tilsendt spørsmålene påfølgende morgen til og med fredag 6. oktober. Hvis du har registrert deg, men ikke har fått tilsendt spørsmålene, skyldes det sannsynligvis at eposten din er registrert feil. Ta i så fall kontakt med alexander.beadle@ffi.no.

Fortsett å lese Ny spørsmålsrunde: Oktober 2017