Nytt svar: Venstre under sperregrensen?

Turneringens første spørsmål er avgjort. Spørsmålet var: Vil Venstre havne under sperregrensen ved Stortingsvalget 2017? Oppsummert viser resultatene fra akkurat dette spørsmålet at:

 • Alle 364 deltagere traff i snitt litt bedre enn tilfeldig gjetning (50/50 %) på dette spørsmålet. Gjennomsnittsprediksjonen for riktig svar var 60,52 % sannsynlighet.
 • Forskere (n=84) traff i snitt dårligere enn tilfeldig gjetning, mens personer i aldersgruppen 50-59 år (n=59) bommet mest.
 • De beste gruppene var grenaderer/konstabler (n=6), personer med videregående skole som høyeste utdanningsnivå (n=32) og aldersgruppen 60-69 år (n=12).
 • Av de norske forsvars- og fagmiljøene var det deltagerne fra Cyberforsvaret (n=15) som traff klart best, men også Forsvarsmateriell (n=15), Forsvarets skoler (n=19) og Forsvarsdepartementet (n=7) traff bedre enn de fleste.
 • Ekspertene (n=34) var mye bedre enn ikke-ekspertene (n=91).

Her kan du lese mer om hvordan ulike grupper deltagere, forsvars- og fagmiljøer traff.

Om spørsmålet og svaret
Publisert04. september 2017
SpørsmålVil Venstre havne under sperregrensen (4 %) ved Stortingsvalget 2017?
Svaralternativer0: Nei, 1: Ja
Riktig svar0: Nei
Antall deltagere364

Kilder på svaret: TV2 og Stortinget.

Hva predikerte deltagerne på dette spørsmålet?

Figuren under viser den gjennomsnittlige prediksjonen til alle deltagerne på hvert svaralternativ.

Resultater

Resultatene beregnes ved hjelp av to ulike mål  – Brier score og Accuracy score – der det alltid er om å gjøre å få lavest mulig score. Jo lavere, jo bedre! Under følger en forklaring av hvert mål:

 • Brier score er et objektivt mål på hvor langt unna du er fra å predikere helt riktig. Brier score måles på en skala fra 0 til 2, der lavere score er bedre. Hvis du predikerer «helt riktig», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som skjer, får du en score på 0. Hvis du predikerer «helt feil», ved å anslå 100 % sannsynlighet for noe som ikke skjer, får du en score på 2. Hvis du bare gjetter på et ja/nei-spørsmål ved å anslå 50 % sannsynlighet for begge alternativene, får du en Brier score på 0,5.
 • Accuracy score er et relativt mål på hvor god du er til å predikere sammenlignet med andre som svarte på samme spørsmål. Dette beregnes ved å trekke den gjennomsnittlige (median) Brier scoren til alle deltagerne fra din egen Brier score. Det betyr at hvis du får en negativ Accuracy score, predikerte du bedre enn snittet. Til forskjell fra Brier score justerer Accuracy score også for ulike vanskelighetsgrader på ulike spørsmål.

Når treffsikkerheten til ulike grupper deltagere eller forsvars- og fagmiljøer skal sammenlignes, beregnes det en gjennomsnittlig Accuracy score for alle deltagerne i hver kategori, f.eks. snittet av Accuracy scoren til alle kvinner og menn. Det betyr at hver gruppes Accuracy score er snittet av hvor godt alle deltagerne traff sammenlignet med alle andre deltagere på det aktuelle spørsmålet.

Hvor godt traff deltagerne sammenlignet med tilfeldig gjetning?

For å kunne si noe om hvor treffsikre deltagerne var, på en skala fra 0 til 2, sammenlignes den gjennomsnittlige Brier scoren til deltagerne med den Brien scoren en ville fått om en bare “gjettet”. Tilfeldig gjetning er i alle figurene representert ved “Apen” (grønn), som er en algoritme som bare gjetter på alle spørsmål ved å oppgi lik sannsynlighet til alle svaralternativer.

På dette ja/nei-spørsmålet predikerte apen 50 % sannsynlighet for hvert alternativ. Som figuren viser, traff deltagerne i snitt litt, men ikke mye bedre enn Apen (tilfeldig gjetning).

Hvilke deltagere traff best?

På grunn av et høyt antall deltagere (29) som predikerte helt riktig (0 %) på dette spørsmålet, og dermed havnet på delt 1. plass, navngis ingen enkeltpersoner.

Hvilke forsvars- og fagmiljøer traff best?

Deltagerne fra Cyberforsvaret traff klart best av forsvars- og fagmiljøene som svarte på dette spørsmålet. Deretter kom deltagerne fra Forsvarsmateriell, Forsvarets skoler og Forsvarsdepartementet, som alle gjorde det i snitt bedre enn nesten alle deltagergruppene (se neste del).

Hvilke grupper deltagere traff best?

De gruppene av deltagere som traff best var grenaderer/konstabler, personer med videregående skole som høyeste fullførte utdanning og aldersgruppen 60-69 år. Grenaderer/konstabler var den eneste gruppen som fikk en negativ gj.snittlig Accuracy score, som betyr at disse deltagerne traff i snitt bedre enn alle andre deltagerne på dette spørsmålet. Verdt å merke seg er også forskjellen mellom eksperter og ikke-eksperter, der førstnevnte var langt mer treffsikker.

Hvor langt unna de andre deltagerne traff du?

Alle deltagere som svarte på dette spørsmålet har fått en egen mail med sin individuelle score og plassering. Rangeringen din sier imidlertid ikke noe om hvor langt unna du traff sammenlignet med deltagerne over og under deg. Kanskje var du langt unna topp fem, kanskje kom du ganske nært?

For å kunne se hvor mye bedre eller dårligere du traff sammenlignet med alle andre deltagerne, kan du slå opp din plassering i dette spørsmålets resultatliste (PDF):

 • Her listes alle deltagere anonymt etter oppnådd plassering og Accuracy score. Hver rad representerer én individuell deltager – og én av dem er deg, hvis du predikerte.
 • Her kan du se hvilken Accuracy score alle de andre deltagerne som havnet over og under deg fikk – og hvor stor forskjellen mellom alle deltagerne var. Husk: Jo lavere Accuracy score, jo bedre. NB! Flere deltagere kan ha samme plassering og score.
 • Kolonnen til høyre illustrerer forskjellen mellom hver deltagers Accuracy score og den gjennomsnittlige Accuracy scoren til alle deltagerne (midtpunktet). Jo lenger den blå stolpen strekker seg til venstre, jo bedre traff du sammenlignet med snittet. Jo lenger den rød stolpen strekker seg til høyre, jo dårligere traff du.
 • For å gjøre det best mulig sammenlagt, ønsker du å oppnå en blå stolpe som strekker seg så langt til venstre som mulig på så mange spørsmål som mulig.