Prediksjoner: September 2017

Den første runden i turneringen er nå avsluttet. Her kan du se en oversikt over hvor mange som deltok, hvem deltagerne var og hva de i snitt predikerte på hvert spørsmål.

Alle som deltok har også fått tilsendt sin individuelle “prediksjonskupong”, der alle egne prediksjoner er listet og sammenlignet med snittet på alle spørsmålene de svarte på.

Om deltagerne i denne runden
Antall deltagere (som predikerte minst ett spørsmål)371
Gj.snittlig alder39.31 år
Andel fra forsvarssektoren75.2%
Andel med forsvars- og sikpol. arbeidserfaring34.2%
Gj.snitt antall års forsvars- og sikpol. arbeidserfaring10.6 år
Gj.snittlig interesse for forsvars- og sikpol.5 - ganske stor
Gj.snittlig tro på egen evne til å forutsi forsvars- og sikpol.4 - litt god
Hva predikerte deltagerne i snitt på hvert spørsmål?

Runden var åpen fra mandag 4. september 2017, kl. 0900, til fredag 8. september 2017, kl. 2359. Du kan lese mer om alle spørsmålene i denne runden her.

1. Vil Nord-Korea gjennomføre en ny test av et interkontinentalt ballistisk missil i løpet av de neste tre månedene?

2. Hva vil spotprisen på et fat Brent Blend råolje være 31. desember 2017?

3. Fra hvilket parti vil forsvarsministeren komme fra etter Stortingsvalget 2017?

4. Vil Venstre havne under sperregrensen (4 %) ved Stortingsvalget 2017?

5. Hvor stor oppslutning vil Alternativ for Tyskland (AfD) få ved det tyske forbundsdagsvalget?