Ny spørsmålsrunde: September 2017

Den første runden i turneringen er publisert. I denne runden spørres det om Nord-Koreas missiler, oljeprisen og utfall av valgene i Norge og Tyskland. Her kan du se alle spørsmålene og deltagere kan stille eventuelle oppklarende spørsmål i kommentarfeltet.

Hvis du registrerte deg før 4. september, men ikke har fått tilsendt spørsmålene, skyldes det sannsynligvis at eposten din er registrert feil. Ta i så fall kontakt med alexander.beadle@ffi.no.

1. Vil Nord-Korea gjennomføre en ny test av et interkontinentalt ballistisk missil i løpet av de neste tre månedene?

Utviklingen i Nord-Korea er av stor betydning for konfliktpotensialet i Øst-Asia og sjansen for amerikansk militær inngripen. Som en del av landets atomvåpenprogram har Nord-Korea testet stadig flere missiler de siste årene. Bare i år har landet gjennomført 14 tester av 21 missiler med ulik rekkevidde (per 31.08.17).

I juli 2017 gjennomførte Nord-Korea to tester av interkontinentale ballistiske missiler, som er den typen missiler det spørres om her. Disse har en lengre rekkevidde (min. 5500 km) enn andre missiler. Ifølge noen eksperter kan de nye interkontinentale missilene nå det amerikanske fastlandet. I går kom rapporter om at Nord-Korea kan ha testet en hydrogenbombe som landet selv hevder kan monteres på slike langdistansemissiler.

Det forutsettes her at testen gjennomføres før 4. desember 2017 (norsk tid) og at missilet blir offisielt omtalt av vestlige myndigheter (f.eks. Pentagon) som et interkontinentalt ballistisk missil, uavhengig av om testen er vellykket. Hvis hendelsen skjer mens spørsmålsrunden fortsatt er åpen, fjernes spørsmålet fra turneringen.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror denne hendelsen er.

 • Ja: ____ %
2. Hva vil spotprisen på et fat Brent Blend råolje være 31. desember 2017?

Oljeprisen har stor betydning både for norsk økonomi og rammen til forsvarsbudsjettet, men også for den økonomiske utviklingen og forsvarsmoderniseringen i Russland.

Brent Blend råolje fra Nordsjøen er et av de vanligste målene på oljepris. Det siste året har spotprisen variert mellom ca. $45 og $57. Onsdag 31. august var dagskursen $50,61. Det endelige svaret baseres på den daglige spotprisen rapportert av Dagens Næringsliv.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Mindre enn $44: ____ %
 • $44 – $47,99: ____ %
 • $48 – $51,99: ____ %
 • $52 – $55,99: ____ %
 • $56 eller mer: ____ %
3. Fra hvilket parti vil forsvarsministeren komme fra etter Stortingsvalget 2017?

Stortingsvalget avholdes mandag 11. september 2017. Dagens forsvarsmininster er Ine Eriksen Søreide (H).

Spørsmålet avgjøres når en helt ny regjering utnevnes eller når det blir klart om dagens regjering vil fortsette, med eller uten endringer, uavhengig av hvor lenge den nye/endrede regjeringen blir sittende.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ er. Summen må bli 100 %.

 • Arbeiderpartiet (Ap): ____ %
 • Fremskrittspartiet (Frp):  ____ %
 • Høyre (H):  ____ %
 • Kristelig Folkeparti (KrF):  ____ %
 • Senterpartiet (Sp): ____ %
 • Sosialistisk Venstreparti (SV):  ____ %
 • Venstre (V): ____ %
 • Annet: ____ %
4. Vil Venstre havne under sperregrensen (4 %) ved Stortingsvalget 2017?

Venstre har i dag 9 representanter på Stortinget, men sliter i meningsmålinger med å holde seg over sperregrensen på 4 %. Venstre har vært et av støttepartiene til dagens regjering, og det hevdes at dersom Venstre havner under sperregrensen kan det bli vanskelig å etablere et borgerlig flertall etter Stortingsvalget 2017. Om Forsvaret mener Venstre blant annet at det må bygge på NATO, verneplikten og totalforsvaret.

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror det er at Venstre havner under sperregrensen ved Stortingsvalget 2017.

 • Ja: ____ %
5. Hvor stor oppslutning vil Alternativ for Tyskland (AfD) få ved det tyske forbundsdagsvalget?

En høyrepopulistisk bølge har skylt inn over Vesten de siste årene og brukes ofte til å forklare Storbritannias Brexit og valget av Donald Trump i USA. Høyrepopulistiske partier tapte imidlertid for EU-vennlige partier i valgene i Nederland og Frankrike. Det knyttes derfor spenning til hvor stor oppslutning det høyrepopulistiske og innvandringskritiske partiet AfD, Alternativ for Tyskland, vil få ved det tyske forbundsdagsvalget, 24. september 2017.

AfD deltok for første gang i forbundsdagsvalget i 2013. Partiet fikk da 4,7 %, men havnet under sperregrensen på 5 %. Siden den gang har partiets oppslutning økt, spesielt i lys av flyktningkrisen i 2015 og 2016. Under delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern i sept. 2016 ble Afd nest største parti og slo nåværende forbundskansler Angela Merkels parti (CDU) i hennes eget hjemdistrikt. I 2017 har AfDs oppslutning ligget mellom 7 % og 13 % på meningsmålingene (se under).

Her skal du oppgi hvor sannsynlig du tror hvert alternativ her. Summen må bli 100 %.

 • Mindre enn 7 %: ____ %
 • 7 % – 9,99 %: ____ %
 • 10 % – 12,99 %: ____ %
 • 13 % eller mer: ____ %