Månedlige arkiver: august 2017

Registrering åpnet

Turneringen er nå åpen for registrering! Alle som vil kan delta. Første runde med spørsmål kommer mandag 4. september 2017. Alle som da er registrert, vil motta turneringens første spørsmål.

Du kan registrere deg ved å trykke på knappen “Registrer deg” eller ved å lese mer om registreringen her. Registreringen er åpen for absolutt alle. Er du interessert, så bli med. Kjenner du andre som du tror kan være interessert i å delta, må du gjerne invitere dem også.

For å rekruttere flere deltagere vil turneringen i tillegg promoteres for ulike miljøer de neste månedene. Først vil turneringen publiseres for ansatte ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Deretter vil turneringen publiseres for alle i forsvarssektoren. Til slutt vil turneringen publiseres for alle forsvarsinteresserte og allmennheten generelt. Selv om du skulle tilhøre én av disse målgruppene, kan du registrere deg allerede nå eller når som helst på et senere tidspunkt.

Hvis du opplever at spørsmålene er uklare eller har andre innspill til registreringen, vennligst ta kontakt med arrangør av turneringen, Alexander W. Beadle (alexander.beadle@ffi.no).

NB! Personer som allerede er registrert eller har deltatt i tidligere testrunder, trenger ikke registrere seg på nytt.

Resultater fra testrunden

Før sommeren ble det gjennomført en testrunde av FFIs prediksjonsturnering. Testrunden bestod av tre runder med fem spørsmål som ble sendt ut i perioden 12.-16. juni 2017. Deltagerne var i hovedsak forskere ved Avdeling analyse ved FFI, samt noen eksterne fra andre miljøer i og utenfor forsvarssektoren. Her kan du lese mer om spørsmålene og resultatene fra denne testrunden.

Fortsett å lese Resultater fra testrunden